O Nama

SHB d.o.o.koji raste na temeljima tradicije trgovine i industrije sa iskustvom od oko 20 godina  osnovana je u Bosni i Hercegovini 2016. godine  kao firma koja je dobavljač i proizvođač, te firma koja uvozi proizvode velikih i lančanih firmi iz Turske.

SHB d.o.o. koji radi na temeljima tehnologije, inovacija i zadovoljstva kupaca pruža usluge unutar i van Bosne i Hercegovine nudeći mnoge proizvode potrebne za Vaš dom.

Naša firma je ostvarila veoma uspješne, dugoročne i bitne poslovne veze koristeći se iskustvima  i informacijama proizvođača i dobavljača koji se bave distribucijom, veleprodajom, uvozom, te izvozom kućne opreme.

Naša firma je ušla u mnoge velike poslovne veze na polju maloprodaje i veleprodaje u Bosni i Hercegovini. Proizvodi koje distribuiramo počeli su se prodavati i zadobivati veliku pažnju.

SHB D.O.O. koja  sa stotinama proizvoda  postaje jedna od najvećih firmi dobavljača u Bosni i Hercegovini, te u ovom sektoru prodaje i nabavlja proizvode direktno i bez posrednika.

Naša firma, pored prodaje proizvoda koji ulaze u grupu vanjskih proizvoda kao što su oprema za baštu, sigurnosni sistemi, oprema za kampovanje, oprema za plažu, kupatilo i kuhinju, proizvodi za osvjetljenje, i slično, nastavlja i sa istraživanjem novih proizvoda.

Pored toga što svojim kupcima pruža usluge konsultovanja  prateći sve inovacije sa  svojim timom na polju izvoza, ostvaruje se i direktan izvoz u situacijama kada je to kupcima potrebno.

Klijenti